VISUAL EFFECT SUPERVISOR

 

Dip DMD-74

CHATCHOCKKARUN  CHITTIPHATDECHA

Visual Effect Supervisor

 

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล   นาย ฉัตรโชคกรัณ   จิตติพัฒน์เดชา     ชื่อเล่น รัก

วัน / เดือน / ปีเกิด  16 / ตุลาคม / 2520  อายุ   35   ปี   สถานที่เกิด จังหวัดสุราษฏร์ธานี

 

ประสบการณ์การทำงาน

2539-2540   บริษัท ฟอร์เอเวอร์เน็ตเวิอร์ค จำกัด ตำแหน่ง Computer Graphic 3D

2540-2542   บริษัท ดิจิตอลฟิล์ม จำกัด ตำแหน่ง Computer Graphic Compositor

2543-2546   บริษัท บาแรมยู จำกัด ตำแหน่ง Computer Graphic Visual Effect

2547-2549   บริษัท ทริพเพิ้ลเอ็กซ์ซีจี จำกัด

                       ตำแหน่ง Visual Effect Production Manager , Visual Effect Supervisor ,

                       Computer Graphic Visual Effect

2549-2551   บริษัท บ้านอิทฤทธิ์ จำกัด

                       ตำแหน่ง Visual Effect Supervisor, Computer Graphic Visual Effect

                       อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขา ComputerArt ระดับปริญญาโท

2551-2553   บริษัท สยามพัฒนาฟิล์ม จำกัด

                       ตำแหน่ง Computer Graphic Visual Effect , Computer Graphic 3D

ปัจจุบัน  ฟรีแลนซ์   Visual Effect Supervisor  , Computer Graphic Visual Effect

                           Computer Graphic 3D , Computer Graphic Visual Effect